Dừng tiếp nhận hồ sơ

Ứng viên vui lòng theo dõi thông tin chính thức tại Website của Viện Nghiên cứu Giáo dục quốc tế.
Hệ thống tiếp nhận hồ sơ xét tuyển các chương trình Học bổng năm 2021 sẽ được mở dự kiến lúc 00:00:00 ngày 01/01/2021.

0 Days
:
0 Hours
:
0 Minutes
:
0 Seconds